Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Güler Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir ?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sizin ve ailenizin beklenmedik sağlık sorunlarında hem SGK hem Sigorta şirketiniz ile anlaşmalı özel hastanelerdeki fark ücretlerinizi bütçenize uygun primlerle güvence altına alır.
 
GENEL ŞARTLARI
·  Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,
·  SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması,
·  Tedavi talep edilen rahatsızlığın Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması.


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları; 

Yatarak Tedavi Teminatları
Medikal ve Cerrahi Yatış
  • Yoğun Bakım
  • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz,
  • Küçük Müdahale,
  • Oda/Yemek/Refakatçi
  • Suni (Yapay) Uzuv
  • Anlaşmalı Kara Ambulansı
  • Yardımcı Tıbbi Malzeme
  • Yatarak Tedavi Ameliyat Malzemesi
 

Ayakta Tedavi Teminatları;

Doktor Muayene
  • Tahlil/Röntgen
  • İleri Tanı Yöntemleri
  • Fizik Tedavi

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası