Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Güler Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir ?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sizin ve ailenizin beklenmedik sağlık sorunlarında hem SGK hem Sigorta şirketiniz ile anlaşmalı özel hastanelerdeki fark ücretlerinizi bütçenize uygun primlerle güvence altına alır.
 
GENEL ŞARTLARI
·  Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,
·  SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması,
·  Tedavi talep edilen rahatsızlığın Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması.


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları; 

Yatarak Tedavi Teminatları
Medikal ve Cerrahi Yatış
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz,
 • Küçük Müdahale,
 • Oda/Yemek/Refakatçi
 • Suni (Yapay) Uzuv
 • Anlaşmalı Kara Ambulansı
 • Yardımcı Tıbbi Malzeme
 • Yatarak Tedavi Ameliyat Malzemesi
 

Ayakta Tedavi Teminatları;

Doktor Muayene
 • Tahlil/Röntgen
 • İleri Tanı Yöntemleri
 • Fizik Tedavi

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası