Özel Sağlık Sigortası Fiyatını Belirleyen Etken

Özel sağlık sigortası poliçeleri ‘’yatarak tedavi’’ ve ‘’ayakta tedavi’’ olmak üzere 2 farklı teminatı kapsar. Bu 2 teminat dışında da doğum teminatı, aile paketi gibi seçeneklerle poliçe kapsamı genişletilebilir. Özel sağlık sigortası fiyatları, sigortalının seçeceği teminatlara ve sigorta şirketlerinin fiyatlandırma politikalarına göre değişiklik gösterir.
Özel sağlık sigortasına avantajlı bir şekilde sahip olmak isteyen kişiler, özel sağlık sigortası hizmeti aldığı şirketi seçerken özenli davranmalıdır.
 
Özel sağlık sigortası primleri, sigortalıda gerçekleşmesi muhtemel hastalıklarla bağlantılıdır. Yani riskin gerçekleşme ihtimali ne ya dar yüksekse, primler de o oranda yüksek olur. Risklerin yaşanma ihtimali ne kadar düşükse, prim teklifleri de oranda küçülür. Bu noktada sigorta şirketi, sigortalının hastalık geçmişi ile ilgili bir takım bilgilere gerek duyar.
Özel Sağlık Sigortası Poliçesi için Gerekli Bilgiler
  Özel sağlık sigortası için talepte bulunan kişilerin 90 gün bekleme süresi vardır. Buradaki amaç fark edilmeyen sağlık sorunlarının olup olmadığını, kontrol etmektir. 
Poliçe belirlenmeden önce verilen tüm bu bilgiler, sağlık sigortası hesaplamasında belirleyici esaslardır. Bu bilgilerle beraber doğum, yurt dışı geçerliliği gibi ek teminatların seçimi sigorta bedelini etkileyebilmektedir. Ek teminatlar limitli veya limitsiz olarak seçilebilir.
Sigortalı dilerse, eşinin ve çocuklarının sigorta primlerini vergiden düşebilir. Bu uygulamaya vergi indirimi denmektedir.