Her Yönü İle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

 
            Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012 yılında Haziran ayında bir genelge yayınlayarak tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili yapılan bazı düzenlemeleri duyurmuştur. Düzenlemelerin yayınlandığı bu tarihten itibaren tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması kapsamında sağlık hizmetlerinin uygulama alanı genişletilmiştir.
 
            Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde sağlık hizmetleri çok daha kolay alınmaya başlamıştır. Uygulanan tamamlayıcı sağlık sigortası ile beraber özel sağlık sigortaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından desteklenmeye başlamıştır.
 
            Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı sağlık giderlerini ödemiyordu. Bazı tedavilerde ise belirli limitler uygulanıyordu ve bu belirli limite kadar olan ödemeler karşılanıyordu. Bunun tersine ise bazı insanlar özel sağlık sigortası ile daha özenli sağlık hizmeti almak istiyordu. Bu kapsamda geliştirilen tamamlayıcı sağlık sigortası, vatandaşların taleplerini karşılamaktadır.
 
            Sosyal Güvenlik Kurumu’na geri ödeme işlemlerinde yaşanan farklılıklar da tamamlayıcı sağlık sigortası ile çözüme kavuşmuştur. Tamamlayıcı sağlık sigortasının yaptırılması zorunlu tutulmamıştır. Sosyal Güvenlik Sigortalı olan ancak özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden de yararlanmak isteyen kişiler, yüksek prim ödemekten çekinmektedirler. Tam bu esnada özel sağlık sigortası devreye girer. Uygulanan özel sağlık sigortası poliçesi sayesinde sağlık sigortasının 1/3’ü oranında bir fiyat ile özel sağlık sigortası yaptırılabilmektedir.
 

 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İle Amaçlanan Nedir?

 
            Tamamlayıcı sağlık sigortasının temel amacı, sosyal güvenceye sahip olan genel sağlık sigortalı vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan özel sağlık kuruluşlarında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılamış hizmet tutarının sonrasında arta kalan kısmını tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sigorta şirketleri tarafından ödenerek, aradaki ücretin ise genel sağlık sigortalısına yansıtılmasıdır.
 
            Örnek olarak; özel sağlık kuruluşları 1000 TL sağlık ücreti talep ettiğinde bu ücretin 500 TL’si Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamasının Tebliği’nin kapsamında karşılandığı zaman, özel sağlık sigortası yapılan sağlık kuruluşu 500 TL olan Sağlık Uygulama Tebliği fiyatını Sosyal Güvenlik Kurumu’na, kalan 500 TL’lik fark ücretini ise sigorta şirketine fatura etmektedir. Bu sayede sigortalı vatandaşa ek bir fatura çıkarılmamaktadır.
 
 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İle Özel Sağlık Sigortası Arasında Fark Var Mı?
 
            Tamamlayıcı sağlık sigortasına destekleyici sağlık sigortası da denilmektedir. Destekleyici sağlık sigortası ile özel sağlık sigortası arasındaki fark özellikle de A grubu hastanelerde ortaya çıkmaktadır. Özel doktor muayene imkânında ya da ilaç gibi teminatlarda fark olur. Özel sağlık sigortası yaptıran vatandaşlar, hastane ya da doktor seçiminde daha çok alternatife sahiplerdir. Bu da vatandaşların istedikleri doktorda muayene olmasını sağlar.
 

 Destekliyi Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?

 
            Özel sağlık sigortaları, genellikle özel hastanelerde uygulanan ayakta tedavi bedelinin % 80’ini ödemektedir. Ancak destekleyici sağlık sigortası ise ayakta tedavinin % 100’ünü karşılamaktadır. Özel sağlık sigortasında sigorta işlemi öncesinde hastalıkların tümü hem yatarak hem de ayakta yapılan tedavilerde kapsam dışında tutulmaktadır. Destekleyici sağlık sigortasında ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemesini yapmış olduğu ayaktaki bütün harcamalar sigorta şirketleri tarafından ödenmektedir. Yani sigorta işlemini yaptırmadan önce meydana gelen hastalıkların da ayakta tedavisi ödenmektedir.
 

 Destekleyici Sağlık Sigortası Hangi Ödemeleri Kapsamaktadır?

 
 -Sosyal Sigorta Kurumu tarafından finansmanı sağlanmayan estetik uygulamalar ya da akupunktur gibi alternatif tedaviler
 
 -İlave edilen ücret tutarları
 
 -Otel ya da konaklama ücreti gibi hastadan alınacak olan ücretler
 
 -Sağlık hizmetini sunan kurum ile sigorta şirketinin arasında yapılmış olan sözleşmeye göre, kalan ücretler destekleyici sağlık sigortası kapsamında değerlendirilir.
 

 Destekliyici Sağlık Sigortasında Yaş Sınırı Var Mı?

 
            Destekleyici sağlık sigortası kapsamında herhangi bir alt yaş sınırı yoktur. Fakat ilk defa sağlık sigortası işlemi yaptıracak olan kişiler için bazı sigorta şirketlerinde 56 – 60 ya da 65 yaş gibi üst sınırlar uygulanmaktadır. Bunun yanında, destekleyici sağlık sigortası işlemlerinde eş ya da çocuklar için de ek para ödenmesi gerekmektedir.